อาญารัก[อวสาน]


อ่านละครเรื่อง อาญารัก[ตอนที่ 1-อวสาน]

- อ่านละคร อาญารัก ตอนอวสาน วันที่ 24 พ.ค. 56 [ตอนจบ]
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 22/2 วันที่ 24 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 22 วันที่ 24 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 21/2 วันที่ 23 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 21 วันที่ 23 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 20/3 วันที่ 22 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 20/2 วันที่ 20 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 20 วันที่ 19 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 19/3 วันที่ 18 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 19/2 วันที่ 17 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 19 วันที่ 16 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 18/4 วันที่ 16 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 18/3 วันที่ 15 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 18/2 วันที่ 14 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 18 วันที่ 13 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 17/5 วันที่ 12 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 17/4 วันที่ 11 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 17/3 วันที่ 11 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 17/2 วันที่ 10 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 17 วันที่ 9 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 16/5 วันที่ 9 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 16/4 วันที่ 8 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 16/3 วันที่ 8 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 16/2 วันที่ 7 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 16 วันที่ 6 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 15/6 วันที่ 5 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 15/5 วันที่ 4 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 15/4 วันที่ 4 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 15/3 วันที่ 3 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 15/2 วันที่ 2 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 15 วันที่ 2 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 14/5 วันที่ 1 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 14/4 วันที่ 1 พ.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 14/3 วันที่ 30 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 14/2 วันที่ 29 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 14 วันที่ 28 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 13/6 วันที่ 28 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 13/5 วันที่ 27 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 13/4 วันที่ 26 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 13/3 วันที่ 25 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 13/2 วันที่ 24 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 13 วันที่ 23 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 12/6 วันที่ 23 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 12/5 วันที่ 22 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 12/4 วันที่ 22 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 12/3 วันที่ 21 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 12/2 วันที่ 21 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 12 วันที่ 20 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 11/6 วันที่ 20 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 11/5 วันที่ 19 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 11/4 วันที่ 19 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 11/3 วันที่ 18 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 11/2 วันที่ 18 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 11 วันที่ 17 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 10/5 วันที่ 17 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 10/4 วันที่ 16 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 10/3 วันที่ 16 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 10/2 วันที่ 15 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 10 วันที่ 15 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 9/5 วันที่ 14 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 9/4 วันที่ 13 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 9/3 วันที่ 13 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 9/2 วันที่ 12 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 9 วันที่ 12 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 8/5 วันที่ 12 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 8/4 วันที่ 11 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 8/3 วันที่ 11 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 8/2 วันที่ 10 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 8 วันที่ 10 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 7/6 วันที่ 9 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 7/5 วันที่ 9 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 7/4 วันที่ 8 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 7/3 วันที่ 8 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 7/2 วันที่ 7 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 7 วันที่ 7 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 6/6 วันที่ 6 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 6/5 วันที่ 6 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 6/4 วันที่ 5 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 6/3 วันที่ 4 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 6/2 วันที่ 4 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 6 วันที่ 3 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 5/6 วันที่ 2 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 5/5 วันที่ 2 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 5/4 วันที่ 1 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 5/3 วันที่ 1 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 5/2 วันที่ 1 เม.ย. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 5 วันที่ 31 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 4/6 วันที่ 31 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 4/5 วันที่ 30 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 4/4 วันที่ 30 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 4/3 วันที่ 30 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 4/2 วันที่ 29 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 3/6 วันที่ 29 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 3/5 วันที่ 29 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 3/4 วันที่ 28 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 3/3 วันที่ 28 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 3/2 วันที่ 27 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 3 วันที่ 26 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 2/6 วันที่ 26 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 2/5 วันที่ 25 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 2/4 วันที่ 25 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 2/3 วันที่ 24 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 2/2 วันที่ 23 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 2 วันที่ 23 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 1/4 วันที่ 22 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 1/3 วันที่ 21 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 1/2 วันที่ 20 มี.ค. 56
- อ่านละคร อาญารัก ตอนที่ 1 วันที่ 19 มี.ค. 56
- อ่านละครย่อเรื่อง อาญารัก

รายชื่อนักแสดงในละครเรื่อง อาญารัก

1. อานัส ฬาพานิช แสดงเป็น ขุนภักดี
2. จีรนันท์ มะโนแจ่ม แสดงเป็น เนียน
3. มรกต กิตติสาระ แสดงเป็น สน
4. นุสบา ปุณณกันต์ แสดงเป็น เรียม
5. ดวงดาว จารุจินดา แสดงเป็น ทองจันทร์
6. ทราย เจริญปุระ แสดงเป็น ช้อย
7. นภัสกร มิตรเอม แสดงเป็น เสือหนัก
8. ธาราเขต เพ็ชรสุกใส แสดงเป็น แดงน้อย
9. โตนนท์ วงศ์บุญ แสดงเป็น เทิดศักดิ์
10. อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ แสดงเป็น ทานตะวัน
11. ทิสานาฏ ศรศึก แสดงเป็น เนื้อทอง
12. บอล เชิญยิ้ม แสดงเป็น นายเอก
13. ฐรินดา กรรณสูต แสดงเป็น ป้าแพร
14. ปราบ ยุทธพิชัย แสดงเป็น ลุงโพล้ง (เสือโพล้ง)
15. อำภา ภูษิต แสดงเป็น ยายอ่อน
16. อิทธิกร สาธุธรรม แสดงเป็น ไอ้เหิม
17. ธนา สินประสาสธน์ แสดงเป็น หมอเสน่ห์
18. สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ แสดงเป็น เจ้าแทน
19. จารุศิริ ภูวนัย แสดงเป็น นางกบ
20. ดนยา รัตนธาดา แสดงเป็น นางแมว
21. กฤษฏา สุภาพพร้อม แสดงเป็น แช่ม
22. พอเจตน์ แก่นเพชร์ แสดงเป็น นายน้อม
23. สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ แสดงเป็น แดง
24. พลรัตน์ รอดรักษา แสดงเป็น กำนันแสง
25. กรองทอง รัชตะวรรณ แสดงเป็น คุณนายใจอีกา
26. นราวัลย์ จันทร์เจริญ แสดงเป็น ครูนฤมล
27. สรพงษ์ ชาตรี แสดงเป็น พระครู
28. สมภพ เบญจาธิกุล แสดงเป็น ท่านเจ้าพระยา
29. นุสรา สุขหน้าไม้ แสดงเป็น บุหลัน

ละครเรื่อง อาญารัก บทประพันธ์ : จำลักษณ์
ละครเรื่อง อาญารัก บทโทรทัศน์ : วรพันธ์ รวี
ละครเรื่อง อาญารัก กำกับการแสดง : จรูญ ธรรมศิลป์
ละครเรื่อง อาญารัก แนว ดราม่า
ละครเรื่อง อาญารัก ผลิต : บริษัทดีด้าวิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ละครเรื่อง อาญารัก ควบคุมการผลิต : สยม สังวริบุตร
ละครเรื่อง อาญารัก ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20.25 น. ทาง ช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ