คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ[อวสาน]


อ่านละครเรื่อง คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ [ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนอวสาน วันที่ 3 ม.ย. 56[ตอนล่าสุด]
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 16 วันที่ 2 ม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 16 วันที่ 1 ม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 15-16 วันที่ 31 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 15 วันที่ 30 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 15 วันที่ 28 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 14-15 วันที่ 27 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 14 วันที่ 26 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 14 วันที่ 25 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 13-14 วันที่ 24 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 13 วันที่ 22 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 12-13 วันที่ 20 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 12 วันที่ 19 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 12 วันที่ 18 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 12 วันที่ 17 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 11 วันที่ 16 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 11 วันที่ 14 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 10-11 วันที่ 12 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 10 วันที่ 10 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 10 วันที่ 8 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 9 วันที่ 7 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 9 วันที่ 6 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 9 วันที่ 5 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 9 วันที่ 4 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 9 วันที่ 3 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 8 วันที่ 2 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 8 วันที่ 1 พ.ค. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 8 วันที่ 30 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 7-8 วันที่ 29 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 7 วันที่ 28 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 7 วันที่ 26 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 6 วันที่ 25 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 6 วันที่ 24 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 5 วันที่ 23 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 5 วันที่ 22 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 5 วันที่ 20 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 4-5 วันที่ 19 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 4 วันที่ 18 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 4 วันที่ 17 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 4 วันที่ 16 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 4 วันที่ 15 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 3 วันที่ 14 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 3 วันที่ 13 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 3 วันที่ 12 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 2-3 วันที่ 11 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 2 วันที่ 10 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 1-2 วันที่ 9 เม.ย. 56
- อ่านละคร คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ ตอนที่ 1 วันที่ 8 เม.ย. 56

อ่านละครย่อเรื่อง คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ
“ เมื่อสาวจอมกะล่อนกลับกะล่อนไม่ออกเมื่อต้องไปพัวพันกับเหตุฆาตกรรมระดับชาติ ชีวิตจึงหักเหหลบซ่อนเข้ามาอยู่ในฟาร์มหมู แต่ไม่หมูอย่างที่คิด เพราะต้องพบเจอกับคุณชายติสแตก แล้วสาวเจ้าเมื่อเห็นคุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูอย่างเราจะทำอะไร ก็ต้องเลี้ยงแกะซิคะ ”

ไผ่พญา (ไปรยา สวนดอกไม้) หรือที่คนในวงการเรียกกันว่า จูเลีย อ๊ะๆ ไม่ใช่วงการบันเทิงหรอก วงการที่ว่าคือ ดิออร์แกน คอกเทลเลาจ์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟนั่นเอง ผู้คนที่เข้ามาถ้าไม่ใช่นักการเมืองก็ต้องเป็นพวกมหาเศรษฐีเท่านั้น ไผ่พญาถือเป็นดาวและเป็นแม่เหล็กของที่นี่ เศรษฐีทุกคนต่างอยากได้ตัวของไผ่พญาทั้งนั้น แต่ทุกคนก็ต้องเกรงอกเกรงใจ สมสุข...(โอริเวอร์ บีเวอร์) เศรษฐีที่ร่ำรวยจากการส่งออก แต่ใครๆ ก็รู้ว่าเบื้องหลังของเขา คือ เจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ที่มีเครือข่ายตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุดของประเทศไทย ไผ่พญาอยากจะเปลี่ยนชื่อสมสุขเป็นสมสู่จริงๆ เพราะที่สมสุขมาเที่ยวทุกคืนก็เพราะอยากได้ไผ่พญาเป็นเมียเก็บอีกคน แต่ไผ่พญาก็รู้ทันพวกผู้ชาย แล้วใครๆ ก็รู้ว่าไผ่พญานั่นแหละเป็นปลาไหลตัวแม่เลยทีเดียว เพราะอย่างนี้ไผ่พญาถึงยังทำงานเป็นเด็กนั่งดริ๊งก์ได้ โดยที่ไม่เคยพลาดท่าใคร จนกระทั่งคืนนี้ ความเหลืออดของสมสุขถึงที่สุดยังไงคืนนี้เขาต้องได้เธอให้ได้ สมสุขจึงได้ให้บรรดาลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังพาไผ่พญาไปยังบ้านเขา ไผ่พญาตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ยังดีที่เธอพกยานอนหลับอย่างแรงเอาไว้ติดตัวเผื่อฉุกเฉินเสมอ

สมสุขนอนยิ้มกริ่มหลับไปไม่รู้ตัว ไผ่พญามองแล้วยี้ปากว่าคนอย่างสมสุขไม่มีทางได้แอ้มเธอแน่ ก่อนที่ไผ่พญาจะเห็นสร้อยทองมีจี้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมที่คอของสมสุข ไผ่พญาจึงขอมาเป็นค่าเปลืองเนื้อเปลืองตัวของเธอสำหรับคืนนี้ หรือเรียกง่ายๆ ว่าตบทรัพย์นั่นเอง ไผ่พญากำลังจะย่องหนีออกมา แต่แล้วเสียงปืนหลายสิบนัดก็ดังสนั่นหวั่นไหว ไผ่พญาตกใจก่อนจะเห็นกลุ่มชายชุดดำหลายคนบุกเข้ามาในบ้านของสมสุขแล้วฆ่าลูกน้องของสมสุขจนเกลี้ยงตับ …

รายชื่อนักแสดงในละครเรื่อง คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ
1. ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ รับบท ภูวนัย
2. ไปรยา สวนดอกไม้ รับบท ไผ่พญา
3. พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบท ตะวันฉาย
4. กรรณาภรณ์ พวงทอง รับบท ปลายฟ้า
5. อัศนัย เทียนทอง รับบท ชาติกล้า
6. สาริน บางยี่ขัน รับบท พายัพ
7. ถนอม สามโทน รับบท เสกสรร
8. ไปรมา รัชตะ รับบท พรรษา
9. สิริลภัส กองตระการ รับบท พรรณราย / พั้น
10. อังคณา วรรัตนชัย รับบท ม่านหมอก
11. ชวนภ โพธิ์ประเสริฐ รับบท ผจญ
12. กฤตย์ อัทธเสรี รับบท เผ่าพงศ์
13. ณหทัย พิจิตตรา รับบท ลำไย
14. ทศพร รถกิจ รับบท ขิง
15. คีตภัทร อันติมานนท์ รับบท กระดังงา
16. โอริเวอร์ บีเวอร์ รับบท สมสุข
17. มาริสา อานิต้า รับบท โสภี
18. ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร รับบท ม่านเมฆ
19. นึกคิด บุญทอง รับบท พ.ต.อ.มารุต
20. ศิริพิชญ์ วิมลโนช รับบท แม่เลี้ยงรัญญา
21. ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบท เสี่ยแคน
22. วีระชัย หัตถ์โกวิท รับบท กำนันเต่า
23. พิพัฒน์พล โกมารทัต รับบท นายหัวคึก
24. จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร รับบท พล.ต.ต.อภิวัฒน์

คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะโดย บทประพันธ์ เล่าเต็ง
คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะ บทละคร โดย อภิวัฒน์ เล่าสกุล
คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะผลิตโดย : บริษัท กำกับการดี จำกัด
คุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะนำแสดงโดย : ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ - ไปรยา สวนดอกไม้
ติดตามชมคุณชายเลี้ยงหมู คุณหนูเลี้ยงแกะได้ทางช่อง 7 สีทีวีเพื่อคุณ
ที่มา ไทยรัฐ