วันนี้ที่รอคอย


อ่านละครเรื่อง วันนี้ที่รอคอย [ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนอวสาน วันที่ 11 ส.ค. 56 [ตอนจบ]
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 20 วันที่ 10 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 20 วันที่ 9 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 20 วันที่ 7 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 19 วันที่ 6 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 19 วันที่ 4 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 19 วันที่ 3 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 19 วันที่ 2 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 18 วันที่ 1 ส.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 18 วันที่ 31 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 18 วันที่ 30 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 18 วันที่ 29 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 17 วันที่ 28 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 17 วันที่ 27 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 17 วันที่ 26 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 17 วันที่ 25 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 17 วันที่ 24 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 16 วันที่ 23 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 16 วันที่ 22 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 16 วันที่ 21 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 16 วันที่ 20 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 16 วันที่ 19 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 15-16 วันที่ 18 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 15 วันที่ 17 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 14 วันที่ 16 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 14 วันที่ 15 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 14 วันที่ 14 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 13 วันที่ 13 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 12-13 วันที่ 11 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 12 วันที่ 10 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 11 วันที่ 10 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 11 วันที่ 8 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 10 วันที่ 6 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 10 วันที่ 4 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 9 วันที่ 4 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 8-9 วันที่ 2 ก.ค. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 8 วันที่ 30 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 8 วันที่ 29 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 7 วันที่ 27 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 7 วันที่ 25 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 6-7 วันที่ 23 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 5-6 วันที่ 21 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 4-5 วันที่ 19 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 4 วันที่ 18 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 4 วันที่ 17 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 3 วันที่ 14 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 2-3 วันที่ 13 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 2 วันที่ 11 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 2 วันที่ 10 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 1-2 วันที่ 8 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 1 วันที่ 7 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 1 วันที่ 6 มิ.ย. 56
- อ่านละคร วันนี้ที่รอคอย ตอนที่ 1 วันที่ 5 มิ.ย. 56
- อ่านละครย่อเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ละครเรื่อง วันนี้ที่รอคอย
บทประพันธ์โดย วราภา จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 โดย ปราณศักดิ์สวัสดิ์
กำกับการแสดงโดย : สยาม น่วมเศรษฐี
ควบคุมการผลิตโดย : บริษัท พอดีคำ จำกัด
โดยผู้จัด : ธงชัย ประสงค์สันติ/มณีรัตน์ ประสงค์สันติ
ออกอากาศเริ่มตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2556

รายชื่อนักแสดงนำ ใน ละคร วันนี้ที่รอคอย

อรรคพันธ์ นะมาตร์ รับบท น่านปิงนรเทพ / จ้าวซัน
ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร รับบท ม่านฟ้า / บราลี
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ รับบท เหม่ยอิง
ณัฐชา นวลแจ่ม รับบท ผิงอัน
อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา รับบท ศิขรนโรดม
กวิตา รอดเกิด รับบท มิถิลา
พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ รับบท อสุนี
สุรวุฑ ไหมกัน รับบท พลเอกราชิด
ปราบ ยุทธพิชัย รับบท ภูสินธร / เมืองเทพ
ชลิต เฟื่องอารมย์ รับบท ครูเฒ่า
เวนซ์ ฟอลโคเนอร์ รับบท นายพลจตุรัส
ธรรมชาติ แฟรเน็ทท์ รับบท คุณพ่อบาทหลวงโจเซฟ
นพพล พิทักษ์โล่พานิช รับบท ผู้กองเหลียง
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์ รับบท เต๋อเป่า
แอนดรูว์ กรเศก โคร์นิน รับบท จ้าวฉินเจียง
พศิน เรืองวุฒิ รับบท เกาเฟย
อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์ รับบท ซูหลิง
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบท เต้ / จ้าวฉินเย่ว์
เดือนเต็ม สาลิตุล รับบท จ้าวไทไท
ศิริพิชญ์ วิมลโนช รับบท เทเรซ่า