โคมทอง[อวสาน]


อ่านละครเรื่อง โดมทอง [ตอนล่าสุด]

- อ่านละคร โดมทอง ตอนอวสาน วันที่ 29 ก.ค. 56 [ตอนจบ]
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 18 วันที่ 28 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 17-18 วันที่ 27 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 17 วันที่ 26 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 17 วันที่ 25 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 17 วันที่ 24 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 16 วันที่ 23 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 16 วันที่ 22 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 16 วันที่ 21 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 15 วันที่ 20 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 15 วันที่ 19 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 15 วันที่ 18 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 15 วันที่ 17 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 14 วันที่ 16 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 13 วันที่ 14 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 13 วันที่ 13 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 13 วันที่ 11 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 12 วันที่ 10 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 12 วันที่ 9 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 12 วันที่ 8 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 11 วันที่ 8 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 11 วันที่ 6 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 11 วันที่ 4 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 10 วันที่ 4 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 10 วันที่ 2 ก.ค. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 10 วันที่ 30 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 9 วันที่ 29 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 9 วันที่ 27 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 8 วันที่ 25 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 8 วันที่ 24 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 8 วันที่ 23 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 7 วันที่ 21 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 7 วันที่ 19 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 6 วันที่ 18 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 6 วันที่ 17 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 6 วันที่ 15 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 5 วันที่ 14 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 4-5 วันที่ 13 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 4 วันที่ 11 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 4 วันที่ 10 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 3 วันที่ 8 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 2-3 วันที่ 7 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 1-2 วันที่ 5 มิ.ย. 56
- อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 1 วันที่ 4 มิ.ย. 56
- อ่านละครย่อเรื่อง โคมทอง

รายชื่อนักแสดงเรื่อง โคมทอง
1. วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ แสดงเป็น เจ้าพระยาสรรักษ์ไกรณรงค์ และอดิศวร์ ศิโรดม
2. ทัศนียา การสมนุช แสดงเป็น คุณพลับพลึง และวิรงรอง
3. ดวงดาว จารุจินดา แสดงเป็น คุณมณฑาหรือท่านผู้หญิงสรรักษ์ไกรณรงค์
4. จีรนันท์ มะโนแจ่ม แสดงเป็น ท่านผู้หญิงสรรักษ์ไกรณรงค์ (คุณมณฑาตอนสาว)
5. พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ แสดงเป็น พิชญ์
6. กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า แสดงเป็น พิณทอง
7. ภูมิภาฑิต นิตยารส แสดงเป็น พันธุ์สูรย์
8. กวินตรา โพธิจักร แสดงเป็น อุษา
9. ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล แสดงเป็น แสงแข
10. วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล แสดงเป็น ภูไท
11. กวิตา รอดเกิด แสดงเป็น ลานนา
12. นนทพันธ์ ใจกันทา แสดงเป็น อนิรุทธิ์
13. กาญจนา จินดาวัฒน์ แสดงเป็น คุณปราง
14. พิราวรรณ ณ นคร แสดงเป็น คุณหญิงวัชรวิชิต
15. ภัสสร บุณยเกียรติ แสดงเป็น คุณหญิงแก้ว
16. กาญจนาพร ปลอดภัย แสดงเป็น สุรภี
17. น้อย โพธิ์งาม แสดงเป็น อุไร
18. วชิรา เพิ่มสุริยา แสดงเป็น โอบอ้อม
19. ไกรลาศ เกรียงไกร แสดงเป็น นายสม
20. รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา แสดงเป็น บัวคำ
21. อำภา ภูษิต แสดงเป็น นางพิศ
22. ตฤณ เศรษฐโชค แสดงเป็น รมต.พจน์
23. ปราบ ยุทธพิชัย แสดงเป็น นายพรหม
24. พอเจตน์ แก่นเพ็ชร์ แสดงเป็น นายพัน

อ่านละคร โดมทอง ตอนที่ 1 วันที่ 4 มิ.ย. 56
ละครเรื่อง โดมทอง บทประพันธ์โดย วราภา
ละครเรื่อง โดมทอง บทโทรทัศน์โดย : ภาวิต
ละครเรื่อง โดมทอง กำกับการแสดงโดย : นนทนันท์ ธัญญาสิริทรัพย์
ละครเรื่อง โดมทอง ควบคุมการผลิตโดย : สยม สังวริบุตร
ละครเรื่อง โดมทอง แนวละคร : ชีวิต ลึกลับ ตื่นเต้น
ละครเรื่อง โดมทอง ออกอากาศทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20.25 น. ทางช่อง 7 สี
ที่มา ไทยรัฐ